Koronavirus a homeopatická léčba

V současné situaci pandemického šíření koronavirové infekce CoVID-19 není třeba propadat panice. Především proto, že panika ničemu nepomůže. A za druhé se toto onemocnění dá velmi dobře homeopaticky léčit.

Homeopatie přistupuje k tomuto onemocnění stejně jako k jakékoli jiné epidemii či pandemii (v minulosti např. tyfus, cholera či španělská chřipka, u kterých měla homeopatická léčba vyšší procento úspěšnosti než léčba alopatická), tedy buď se podá pacientovi lék na základě jeho konkrétního symptomatického obrazu, nebo se podle většího množství odebraných případů sestaví symptomatický obraz celé epidemie a podle tohoto obrazu se podává epidemický lék, tzv. genus epidemicus.

Při prvních chřipkových příznacích (bez rozdílu, zda je to chřipka vyvolaná koronavirem, či jiným virem) se podle konkrétních příznaků (únava, žízeň, zimomřivost, bolesti, kašel apod.) nejčastěji objevují obrazy léků Bryonia, Gelsemium, Eupatorium perfoliatum a Arsenicum album.

V dalších fázích připadají v úvahu např. i léky Rhus toxicodendron, Camphora či Antimonium arsenicosum. Výběr konkrétního léku a způsob podávání a dávkování byste vždy měli konzultovat se zkušeným homeopatem.

Jako preventivní lék doporučují někteří homeopaté Arsenicum album nebo Gelsemium (v potenci 30 C jedenkrát týdně), a to i s ohledem na fakt, že tyto léky mají ve svém obrazu velkou dramatičnost, strach z očekávání, strach, že je nemoc příliš vážná, že mohou umřít.

Kdo je již v dlouhodobé péči homeopata a má vybraný „svůj“ (tzv. konstituční) lék, bude pro něj lékem první volby nejspíše právě takový lék.

Adam Havlín

Text je s úpravami převzat od Ing. Jany Kováčové a MUDr. Vladimíra Petrociho ze Slovenské akademie klasické homeopatie

Rubrika: Chřipka.

Comments are closed.