Nemoc

Nemoc je stav, kdy náš organismus v důsledku vnitřní nerovnováhy reaguje na vnější podněty neadekvátně a vyvolává tělesné a duševní projevy, které mají za následek celkovou nepohodu.

Díky projevům nemoci – symptomům – víme, že byla narušena rovnováha našeho organismu čili že nastaly překážky plynulému proudění vitální síly v nás. Tyto symptomy jsou kontrolky, které signalizují, že je potřeba „dolít olej“, „nechat vychladnout motor“, „spravit světla“ atd.

Úkolem homeopatie není tyto kontrolky „pozhasínat“ a symptomy potlačit, nýbrž napravit vnitřní nerovnováhu, posílit vitální sílu tak, aby kontrolky svítit nemusely.

Nemoc nám říká, že nám něco chybí, je to řeč našeho těla, které máme naslouchat. Nemoc je cesta.

Comments are closed.