Pomoc

Vyšetření u homeopata probíhá formou rozhovoru, kdy homeopat naslouchá vašemu příběhu a klade doplňující či upřesňující dotazy.

Pro výběr vhodného léku nestačí název nemoci neboli diagnóza, ale je třeba, aby homeopat poznal a posoudil veškeré projevy onemocnění u daného pacienta, průvodní symptomy, okolnosti, za jakých potíže vznikly, okolnosti, které potíže zhoršují nebo zmírňují, změny, jaké potíž vnesla do pacientova života a jeho chování, a v neposlední řadě to, jak pacient svůj stav subjektivně vnímá, cítí, prožívá, jak na něj reaguje.

Na základě nashromážděných informací vám opět homeopat nestanoví diagnózu, neřekne vám, kde jste udělali chybu, co je „špatně“, nesoudí vás, nehodnotí, nýbrž vybere lék, který nejlépe odpovídá vašemu stavu a pokrývá obraz nemoci. Dobře vybraný lék pak stimuluje váš organismus k tomu, aby se začal dávat do pořádku, uzdravovat.

Comments are closed.