Léky

Homeopatické léky se připravují prakticky z čehokoli, nejčastěji z rostlin, dále z živočichů, minerálů, chemických prvů a sloučenin, ale i z bakterií, virů, projevů chorob, napadených tkání, výměšků a v neposlední řadě z různých záření.

Výchozí látka se musí připravit do podoby tzv. matečné tinktury, což je látka rozpuštěná v roztoku alkoholu a vody. Tato matečná tinktura se dále ředí a potencuje. Nejčastěji tak, že se smísí jeden díl tinktury s 99 díly roztoku a směs se silně protřepe. Dále se ředí 1 díl výsledné směsi s 99 díly roztoku a tak pořád dále.

Substance, které nejsou rozpustné ve vodě ani v alkoholu, se nejprve musí připravit do rozpustné podoby triturací, tj. třením a rozmělňováním substance ve třecí misce s určitým množstvím mléčného cukru.

Ředěním a potencováním se z výchozí hmotné látky uvolňuje potřebná informace, která se otiskuje do vody. Voda má „paměť“, díky které je možné v ní danou informaci uchovat. Informace se pak přenáší a „sděluje“ v podobě energie do těla pacienta.

Čím vyšší je ředění původní látky, tím osvobozenější je nemateriální informace a tím silnější je výsledný lék. Čím silnější je lék, tím hlubší je jeho účinek, tzn. že lék je schopen zasáhnout hlubší vrstvy osobnosti pacienta.

Většina léků je běžně dostupná v lékárnách. Cena se pohybuje kolem 100,- Kč za čtyřgramové balení. V případně objednání léku ze zahraničí bude cena kolem 200,- Kč. Více než jedno balení jednoho léku pacient zpravidla nepotřebuje.

V lékárně vám mohou nabídnout i tzv. polykompozitní homeopatika. To jsou léky složené z několika homeopatických léků, které se na nějakou konkrétní potíž (úraz, chřipka, kinetóza apod.) předepisují nejčastěji. Tyto polykompozitní léky mohou přinést dočasnou úlevu, ale problém dlouhodobě nevyřeší.

Klasická homeopatie pracuje s monokompozitními léky, tj. podává jeden jediný lék v jednom čase. A tento lék a jeho dávkování určí homeopat na základě vyšetření pacienta, nikoli na základě diagnózy a jména choroby.

Užívání polykompozitních léků na konkrétní potíž bez konzultace s homeopatem nedoporučuji.

Comments are closed.