Archiv autora: Adam Havlín

Jeden šéf nestačí

Rozhovor s Mgr. Adamem Havlínem mj. o praxi homeopata pro týdeník Respekt.

Více

Přednáška v Poděbradech

Přednáška a beseda o homeopatii pro děti a pro maminky se koná ve čtvrtek 16. 5. 2013 v 17 h. v Mateřském centru SKŘÍTEK Poděbrady (Za Nádražím 763). Vstupné: 100,- Kč Srdečně vás zveme!

Více

Homeopatie jako divadlo

Jedná se mnohdy o střet dvou světů, které se v podstatě míjejí, protože jejich poznávací procesy vycházejí ze zcela odlišných premis. Oba tábory „vědců“ a „pavědců“ říkají „My jsme vidoucí, vy jste tmáři“ a mají pro to své opodstatněné důvody.

Více

Přednáška v Kolíně

Přednáška a beseda o klasické homeopatii v teorii a praxi se koná 9. 4. 2013 v 19 h. v Rodinném centru Hvězdička Kolín. Vstupné: 80,- Kč Témata: úvod do homeopatické teorie, homeopatické vyšetření, léčba dětí a dospělých, homeopatická pomoc v těhotenství a při porodu, řešení chronických případů aj. Srdečně vás zveme!

Více

Homeopatie pro děti a dospělé

Přednáška a beseda o klasické homeopatii v teorii a praxi se koná dne 5. 2. 2013 od 15.15 hod. v mateřském centru Svítání, Komenského 1254, Nymburk, tel.: 604 512 293. Vstupné: 50,- Kč Témata: úvod do homeopatické teorie, homeopatické vyšetření, léčba dětí a dospělých, homeopatická pomoc v těhotenství a při porodu, řešení chronických případů aj. Srdečně vás zveme!

Více

Ten váš lék se mi vůbec nelíbí

Pokud je člověk navenek milý a mírný za cenu potlačení agrese či vzteku, dobře zvolené homeopatikum tuto agresi nebo vztek uvolní a pacient je pak mnohdy sám se svým chováním nespokojený.

Více

Beseda v Kostomlatech nad Labem

Srdečně vás zveme na besedu s Mgr. Adamem Havlínem o homeopatické metodě a léčbě dětí i dospělých. Ve čtvrtek 8. listopadu 2012 od 17 hodin v Mateřském centru na ZŠ v Kostomlatech nad Labem. Vstupné 100,- Kč Omlouváme se, beseda je z technických důvodů zrušena.

Více

Co jsou homeopatické léky

Čím vyšší ředění původní látky, tím silnější lék.

Více

Jarní alergie

V symbolické rovině je alergie válka, téma nevědomé agresivity a potlačené agrese, která se namísto proti skutečným nepřátelům obrací proti přátelům (alergie na potraviny) a proti všemu, co představuje vitalitu a pudovost.

Více

Homeopatie a psychologie

Přednáška a beseda o teorii a praxi homeopatické metody se zaměřením na homeopatické interview, rozbor případu a psychologii léku, psychosomatiku a symbolický výklad fyzických symptomů. 15. června od 17.30 h na půdě střediska Psychopompos, Vyšehradská 49/320 (Emauzy), Praha 2 Vstupné 150,- Kč

Více